Be prepared because we don't know when we need first aid

First aid is one of those things you should know, even though you hope never to have to use it! Learn important techniques for saving a drowning victim, taking a pulse, caring for deep wounds, treating stings, and much more. 

TRẮC NGHIỆM SƠ CỨU

Khi chảy máu cam bạn phải làm sao?
Khi bong gân bạn nên làm gì?
Khi thấy người bị ngất xỉu bạn nên xử lý như thế nào?
Khi em bé hóc thức ăn bạn nên làm gì?
Hãy tham gia bài trắc nghiệm sau để kiểm tra kiến thức về sơ cấp cứu của mình nhé!

PREPARE A FIRST AID KIT FOR FAMILY

Every family should have a first aid kit at home, in the car, in the motorbike, in daily bag

Scroll to Top