BENEFITS FOR CHILDREN KNOWING FIRST AID

Be more aware of potential risks, know how to keep yourself safe

Help children calm down and know how to handle an accident situation

Raise awareness to help those around you

Improve communication skills, handling and mastering situations

FIRST AID
MOST IMPORTANT LIFE SKILL

Children are taught a lot of skills in school, but first aid skills, the most important life skill, are valuable for life. The Red Cross says every child needs to be taught basic first aid, helping them stay safe and save lives in emergency situations.

CONSTRUCTION SAFE & HUMANITY SCHOOL

We call on organizations, businesses and families to create conditions and opportunities for students and teachers to learn first aid skills, so that everyone can keep each other safe and help each other when needed, together to build a safe and humane school environment.

INTRODUCTION OF FIRST AID SKILLS IN SCHOOL IN VIETNAM

From September 2020, all public schools in the UK are required to teach students first aid skills in the HEALTH EDUCATION program. Schools in Vietnam can introduce First Aid Skills to students and parents through one or more of the following activities.

trẻ em học kỹ năng sơ cứu, túi sơ cứu, KỸ NĂNG SỐNG

REWARDS SET OF TOOLS TO LEARN FIRST AID SKILLS

Introduce First Aid Skills to students through the reward of a First Aid Learning Toolkit so that they can learn at home and bring a first aid kit with them when they go out and go to school.

ORGANIZATION OF EXTERNAL EVENTS AND LIFE SKILLS GAMES - FIRST AID SKILLS 1-2 times/year

Organize life skills extracurricular sessions and introduce first aid skills through educational game activities 1-2 times a school year.

Contact us to organize firstaid@1life.vn

TEACHING FIRST AID SKILLS IN PHYSICAL EDUCATION PROGRAM, A LIVE INSPIRATION COURSE.

Schools can teach first aid skills as part of sports and physical education classes throughout the school year so that children can practice many times.

Contact us for more advice firstaid@1life.vn

COURSE FOR TEACHING FIRST AID SKILLS
IN SCHOOL

In Medical practice, our First Aid Team Doctors increasingly recognize the importance of medical education in the community and health education for children. Based on British First Aid textbooks, plans and lesson plans, combined with the reality of educational programs in Vietnam, we design first aid programs and lesson plans in English and Vietnamese for children. school in Vietnam.

1LIFE believes that with our efforts and the companionship of schools and teachers, first aid knowledge and skills will be widely shared so that children are equipped with this important life skill. , and so that the community can actively take care of and support each other when needed.

6 - 10 tuổi

Bắt đầu
 • 1. Hiểu các khái niệm về sơ cứu cơ bản
 • 2. Các cách giữ vệ sinh cơ bản
 • 3. Cách dùng túi sơ cứu và các dụng cụ sơ cứu đơn giản
 • 4. Cách thực hiện cuộc gọi rõ ràng và hiệu quả đến các số điện thoại khẩn cấp.
 • 5. Cách gọi hỗ trợ khi gặp tình huống khẩn cấp
 • 6. Cách xử lý các chấn thương thông thường:
 • Chảy máu
 • Bong gân
 • Chảy máu mũi
 • Trầy xước
 • U đầu
 • Các chấn thương nhẹ
Xem thư viện tài liệu & video

11 - 15 tuổi

Nâng cao
 • 1. Khi nào và làm thế nào để thực hiện hồi sức tim phổi - CPR.
 • 2. Hiểu các khái niệm về các trường hợp khẩn cấp
 • 3. Thực hành lại các kỹ năng sơ cứu đã học trước
 • 4. Học thêm các kỹ năng sơ cứu mới
 • Sơ cứu người hen suyễn
 • Hỗ trợ sự sống cơ bản
 • Côn trùng cắn
 • Chảy máu
 • Dị vật đường thở
 • Chấn thương đầu
Xem thư viện tài liệu & video

15 - 18 tuổi

Tình huống khó
 • 1. Khi nào và làm thế nào để thực hiện hồi sức tim phổi - CPR.
 • 2. Hiểu các khái niệm về các trường hợp khẩn cấp
 • 3. Thực hành lại các kỹ năng sơ cứu đã học trước
 • 4. Học thêm các kỹ năng sơ cứu mới
 • Hỗ trợ sự sống cơ bản
 • Chảy máu và shock
 • Hỗ trợ sự sống cơ bản
 • Chấn thương xương, cơ, khớp
 • Đau ngực
 • Dị vật đường thở
Xem thư viện tài liệu & video
Chúng tôi tư vấn Xây dựng Giáo trình & Triển khai Kế hoạch dạy Kỹ năng Sơ Cứu bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt phù hợp với từng trường học.
Liên lạc:
Nguyễn Lê Thảo Nguyên
happy@1life.vn
0909 111 280

Age 6 - 10
Primary Schools

Beginning

Age 11 - 15
Secondary Schools

Advance

Age 15 - 18
High Schools

Difficult Situations

 • 1. Understandd what First Aid is
 • 2. Basic Hygiene
 • 3. How to use First Aid Kit
 • 4. Call for help.
 • 5. Learn how to perform First Aid for
 • Bleeding
 • Sprain
 • Nose Bleeding
 • Small Wounds
 • Minor Head Injuries
 • 1. When and how to perform CPR.
 • 2. Understand what is the emergency situations
 • 3. Practice the skills that have learnt in Primary Schools
 • 4. Learn how to perform First Aid for
 • Life Support
 • Insect bites
 • Bleedings
 • Choking
 • Head Injury
 • 1. When and How to perform CPR.
 • 2. Assess the emergency situations
 • 3. Practice the skills that have learnt previously
 • 4. Learn how to perform First Aid for
 • Life Support
 • Bleeding and shock
 • Life Saving Situations
 • Bone, muscles and joint injuries
 • Choking
We consult schools and teachers to develop a suitable First Aid Program for Schools in both English and Vietnamese. We share the original lesson plans and resources that are currently taught in England. Please contact us for more information.
Contact
Nguyen Le Thao Nguyen
Email: happy@1life.vn
Phone Number: +84 909 111 280

Teach & Learn First Aid Skills

Syllabus & Teaching Materials

We help build a complete Syllabus including

 • Roadmap & lesson plan
 • Class activities
 • Presentation material
 • Practice introduction
 • Situations & games
 • Test
 • Certificate of completion of the course

First Aid Teaching Kit

We provide kits to support teaching First Aid Skills in schools.

ĐÀO TẠo kỹ năng sơ cứu cho nhân viên văn phòng, trường học, giáo viên, ...

First Aid Teacher Training

We train teachers, equip teachers with knowledge and experience in teaching First Aid to students at each grade level.

First Aid learning tools for students

The First Aid Learning Kit is designed to be playful, kid-friendly, and includes an instruction manual and a first aid bag with over 50 first aid kits.
The design can be adjusted in color to suit each school.

We advise on Developing Curriculum & Implement a Plan to teach First Aid Skills in English or Vietnamese suitable for each school.

Contact us:

Nguyen Le Thao Nguyen
firstaid@1life.vn
+84 909 111 280

First Aid on the go

First aid bag accompanies you every step of the way

Scroll to Top