Khi cháy quần áo

Nếu bị cháy quần áo

  • DỪNG LẠI - NẰM SẤP - LĂN TRÒN

1. DỪNG LẠI, đừng di chuyển

2. NẰM SẤP xuống sàn, dùng tay che mặt để bảo vệ vùng mặt khỏi lửa cháy.

3. LĂN TRÒN để dập tắt lửa

4. Quấn người với khăn hay mền ướt để dập tắt lửa

Scroll to Top