An toàn sử dụng điện

1. TẮT các thiết bị điện khi không sử dụng.

2. KHÔNG cho tay, đồ chơi... vào ổ cắm điện

3. KHÔNG cầm dây điện kéo để rút điện.

4. KHÔNG đặt nước, thức uống lên hay gần các thiết bị điện

5. KHÔNG thả diều hay đồ chơi điều khiển từ xa, trèo cây gần đường dây điện.

6. LUÔN làm khô tay trước khi sử dụng các thiết bị điện

7. TRÁNH XA các khu vực có dấu hiệu cảnh báo

Scroll to Top