Chấn thương mắt

1. Đảm bảo hiện trường an toàn

2. Lấy túi sơ cứu

3. Mang găng tay

4. Cho nạn nhân nằm nghỉ

5. Băng mắt bị thương với gạc sạch, băng cuộn..

6. Đề nghị nạn nhân nhắm mắt

7. Đi bệnh viện

Scroll to Top