Chảy máu

1. Rửa tay với xà bông hoặc nước sát khuẩn tay nhanh

2. Mang găng tay

3. Đè gạc mạnh vào vết thương để cầm máu

4. Băng vết thương với gạc và băng cuộn

5. Tới bệnh viện nếu cần

Scroll to Top