Chấn thương chi trên (gãy xương tay)

1. Đảm bảo hiện trường an toàn

2. Gọi giúp đỡ

3. Lấy túi sơ cứu

4. Đè ép cầm máu nếu có

5. Làm băng đeo để đỡ cánh tay với băng tam giác

6. Đưa nạn nhân đến bệnh viện nếu cần

Scroll to Top