Bong gân

Chấn thương mô mềm - Bong gân

Nghỉ ngơi, hạn chế di chuyển

Chườm lạnh chỗ bong gân khoảng 10 - 20 phút, lặp lại mỗi 2-3 giờ

Băng ép chỗ bong gân

Kê cao vùng bị thương

Scroll to Top