Dị vật ở mắt

1. Lấy túi sơ cứu

2. Mang găng tay

3. Rửa mắt dưới vòi nước chảy

4. Đề nghị nạn nhân nhắm mắt đến khi có người hỗ trợ/ cấp cứu đến

Gọi cấp cứu nếu
  • Dị vật không ra
  • Nạn nhân rất đau
  • Nạn nhân không nhìn thấy
Scroll to Top