Chảy máu cam

1. Cho nạn nhân ngồi cúi người ra phía trước

2. Bóp mạnh vào 2 bên cánh mũi với gạc y tế

3. Giữ yên trong vài phút cho đến khi ngưng chảy máu.

4. Ấn mạnh hơn và lâu hơn nếu máu tiếp tục chảy

Gọi cấp cứu nếu
  • Không cầm máu sau 15 phút
  • Chảy máu nặng, máu phun ra
  • Nạn nhân thấy khó thở
Scroll to Top