Chấn thương đầu- cổ- cột sống

1. Đảm bảo hiện trường an toàn

2. Lấy túi sơ cứu

3. Gọi giúp đỡ

4. Đè ép cầm máu nếu có.

5. Theo dõi các thay đổi về nhịp thở và tri giác.

6. Tiến hành CPR nếu nạn nhân không đáp ứng hoặc không thở.

7. Giữ vững và hỗ trợ đầu nạn nhân ở tư thế cố định. Không xoay trở đầu cổ của nạn nhân trừ khi thật cần thiết

Scroll to Top