Chấn thương chi dưới (gãy xương chân)

1. Đảm bảo hiện trường an toàn

2. Gọi giúp đỡ

3. Lấy túi sơ cứu

4. Cho nạn nhân nằm nghỉ

5. Đè ép cầm máu nếu có

6. Làm nẹp cố định với khăn cuộn lại, báo, dù, nẹp gỗ..., để giảm đau và giới hạn tổn thương thêm

7. Không cử động chi đau

8. Đưa nạn nhân đến bệnh viện nếu cần

Scroll to Top