TRẮC NGHIỆM NHANH KIẾN THỨC SƠ CỨU

  • Khi chảy máu cam bạn phải làm sao?
  • Khi bong gân bạn nên làm gì?
  • Khi thấy người bị ngất xỉu bạn nên xử lý như thế nào?
  • Khi em bé bị hóc thức ăn, trở nên tím tái và không thở được, bạn nên làm gì?

Hãy tham gia bài trắc nghiệm sau để kiểm tra kiến thức về sơ cấp cứu của mình nhé!

Scroll to Top