Children these days study different knowledge and skills in schools and after-school programs such as dancing, singing, martial art, basket-ball, swimming, … However, First Aid Skills, one of the most important life-skill, is not paid enough attention by parents and schools. 

The Red Cross Organization believes that every child aged between 5 and 11 should be taught basic first aid, helping them to stay safe and save lives in emergency situations.

BenefIts of fIrst aid

PRESERVE LIFE

PREVENT WORSENING

PROMOTE RECOVERY

LEARNING FIRST AID HELP CHILDREN

Become more risk aware, equips them with skills to keep themselves safe.

Keep calm and know how to handle the situations.

Willing to help and support others.

Improve communication skills and problem solving skills.

HOW TO TEACH CHILDREN FIRST AID

From September 2020, all state-funded schools in England will be required to teach first aid as part of Health Education for all Key Stages. In Vietnam, you could train your children at home or register to  First Aid classes. 

Age 6 - 10
Primary Schools

Beginning

Age 11 - 15
Secondary Schools

Elementary

Age 15 - 18
High Schools

Advanced

 • 1. Understand basic First Aid knowledge
 • 2. Basic hygiene
 • 3. Learn how to use First Aid kit and basic tools
 • 4. Know how to call emergency number and call for help
 • 5. Know how to perform First Aid for:
 • Bleedings
 • Sprain
 • Nose bleeding
 • Wounds
 • Minor head injuries
 • 1. When and How to perform CPR.
 • 2. Understand what the emergency situations is.
 • 3. Practice the First Aid skills that have been learnt previously
 • 4. Learn how to perform First Aid for
 • Live-saving support
 • Insect bites
 • Bleedings
 • Choking
 • Head injuries
 • 1. Learn how to perform CPR.
 • 2. Learn what is the emergency situations
 • 3. Practice the skills that have been learnt previously
 • 4. Learn how to perform first aid for
 • Life-saving support
 • Bleedings and shock
 • Bone, muscle and joint injuries
 • Choking

6 - 10 tuổi

Bắt đầu
 • 1. Hiểu các khái niệm về sơ cứu cơ bản
 • 2. Các cách giữ vệ sinh cơ bản
 • 3. Cách dùng túi sơ cứu và các dụng cụ sơ cứu đơn giản
 • 4. Cách thực hiện cuộc gọi rõ ràng và hiệu quả đến các số điện thoại khẩn cấp.
 • 5. Cách gọi hỗ trợ khi gặp tình huống khẩn cấp
 • 6. Cách xử lý các chấn thương thông thường:
 • Chảy máu
 • Bong gân
 • Chảy máu mũi
 • Trầy xước
 • U đầu
 • Các chấn thương nhẹ
Xem thư viện tài liệu & video

11 - 15 tuổi

Nâng cao
 • 1. Khi nào và làm thế nào để thực hiện hồi sức tim phổi - CPR.
 • 2. Hiểu các khái niệm về các trường hợp khẩn cấp
 • 3. Thực hành lại các kỹ năng sơ cứu đã học trước
 • 4. Học thêm các kỹ năng sơ cứu mới
 • Sơ cứu người hen suyễn
 • Hỗ trợ sự sống cơ bản
 • Côn trùng cắn
 • Chảy máu
 • Dị vật đường thở
 • Chấn thương đầu
Xem thư viện tài liệu & video

15 - 18 tuổi

Tình huống khó
 • 1. Khi nào và làm thế nào để thực hiện hồi sức tim phổi - CPR.
 • 2. Hiểu các khái niệm về các trường hợp khẩn cấp
 • 3. Thực hành lại các kỹ năng sơ cứu đã học trước
 • 4. Học thêm các kỹ năng sơ cứu mới
 • Hỗ trợ sự sống cơ bản
 • Chảy máu và shock
 • Hỗ trợ sự sống cơ bản
 • Chấn thương xương, cơ, khớp
 • Đau ngực
 • Dị vật đường thở
Xem thư viện tài liệu & video
The First Aid Kit designed by doctors inspires everyone to learn First Aid, an important lifeskill. The kit includes:
1. First Aid Textbook
The book contains 4 parts: Introduction about First Aid, Basic Hygiene, Emergency Lifesaving Situations and Basic First Aid.
2. First Aid Kit
The bag is designed friendly, easy to use with 50+ basic first aid tools.
3. Online Video Library
With thanks to St John Ambulance from England for sharing all the videos with 1LIFE.

Learning fIrst aid with 1life & st john ambulance

Play Video

First Aid on the go

First Aid Kit is with you everywhere.

Scroll to Top