Tư thế hồi sức

Tư thế hồi sức áp dụng cho

1. Nạn nhân bất tỉnh nhưng còn thở đều

2. Nạn nhân sau 1 cơn co giật

3. Nạn nhân bắt đầu có cử động, nói, có đáp ứng sau khi được hồi sức tim phổi (CPR)

4. Tư thế này giúp mở thông đường thở giúp nạn nhân dễ thở và tránh hít sặc.

1. Đảm bảo hiện trường an toàn

2. Để tay nạn nhân gần phía bạn thẳng ra vuông góc, bàn tay còn lại áp vào má

3. Nâng thẳng gối của nạn nhân bên đối diện

4. Kéo nhẹ gối đã nâng và lăn nạn nhân về phía mình.

5. Chỉnh lại chân cho vuông góc

6. Ở lại với nạn nhân và theo dõi đáp ứng của nạn nhân.
Scroll to Top