Dị vật đường thở ở người lớn và trẻ trên 1 tuổi

1. Gọi giúp đỡ

2. Đứng hoặc quỳ gối phía sau nạn nhân

3. Vòng hai tay quanh thắt lưng nạn nhân

4. Nắm một bàn tay lại

5. Bọc nắm tay này bằng bàn tay còn lại

6. Đặt nắm tay phía trên rốn và dưới xương ức

7. Ôm sát nắm tay và ấn nhanh theo hướng từ dưới lên trên

8. Lặp lại cho tới khi nào dị vật bị đẩy ra ngoài

9. Tiến hành CPR nếu nạn nhân ngưng tim ngưng thở.

Scroll to Top