Dị vật đường thở ở trẻ dưới 1 tuổi

1. Giữ trẻ nằm sấp trên cẳng tay. Dùng bàn tay hỗ trợ đầu và cổ trẻ.

2. Dùng đùi đỡ em bé. Dùng gót bàn tay vỗ vào lưng trẻ 5 lần, vị trí giữa 2 xương bả vai của trẻ.

3. Nếu dị vật chưa ra, lật trẻ nằm ngửa lại, hỗ trợ đầu trẻ.

4. Ấn ngực 5 cái vị trí giữa ngực ngay điểm ấn ngực khi CPR.

5. Lặp lại 5 vỗ lưng và 5 ấn ngực cho đến khi dị vật bị đầy ra hoặc trẻ có thể thở, khóc, ho, hay trở nên không đáp ứng.

6. Nếu dị vật không ra và trẻ trở thành không đáp ứng tiến hành CPR.

Scroll to Top