CPR- Hồi Sức Tim Phổi

Nên nhớ

Không đáp ứng, không thở/ thở ngáp cá
-> TIẾN HÀNH CPR.

1. Đảm bảo hiện trường an toàn

2. Vỗ vào 2 vai và gọi lớn để kiểm tra phản ứng

3. Gọi giúp đỡ

4. Ấn ngực 30 lần ở vị trí đường nối 2 vú và giữa xương ức

5. Ngửa đầu và nâng cằm giúp thông đường thở

6. Cung cấp 2 nhịp thở

7. Lặp lại bước 4 đến 6 cho đến khi nạn nhân tỉnh lại hoặc nhân viên y tế đến.

Scroll to Top