Quy trình sơ cấp cứu DRS.CABD

D: DANGER - KIỂM TRA NGUY HIỂM

Quan sát xem có an toàn cho mình không. Nếu an toàn, tiếp cận nạn nhân.

R: RESPONSE - KIỂM TRA ĐÁP ỨNG

Gọi tên, vỗ vai nạn nhân để kiểm tra. Nếu nạn nhân:

  • Không đáp ứng -> S: Gọi giúp đỡ.
  • Có đáp ứng -> Kiểm tra chấn thương trên cơ thể.

S: SEND FOR HELP - GỌI GIÚP ĐỠ

Gọi cấp cứu. Gọi thêm người trợ giúp.

C: CPR - HỒI SỨC TIM PHỔI

30 lần ấn ngực, 2 lần hô hấp nhân tạo.

Xem mục CPR

A: AIRWAY - ĐƯỜNG THỞ

Mở miệng, kiểm tra xem có vật lạ bên trong.

  • Không có -> cho nằm ngửa và mở đường thở.
  • Có vật lạ -> cho nằm tư thế hồi sức và lấy vật ra nếu dễ dàng.

B: BREATHING - HÔ HẤP

Quan sát chuyển động lên xuống của ngực.

Nếu nạn nhân:

  • Không thở hoặc thở ngáp cá -> đặt nằm ngửa và tiến hành hồi sức tim phổi CPR.
  • Thở bình thường -> đưa về tư thế hồi sức và quan sát.

D: DEFIBRILLATOR - MÁY KHỬ RUNG TỰ ĐỘNG BÊN NGOÀI

Sử dụng máy khử rung tự động bên ngoài (AED) nếu có sẵn và làm theo lời hướng dẫn từ máy.

Scroll to Top