Tiếp cận tình huống tai nạn, đánh giá nguy hiểm và an toàn cho bản thân

1. Giữ bình tĩnh

2. ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO BẢN THÂN

Quan sát xung quanh xem có bất cứ thứ gì nguy hiểm cho bản thân và mọi người: lửa, điện, xe cộ, người hung dữ, đất đá sạt lở…

2.1 Đầu tiên nên kiểm tra an toàn cho mình và nạn nhân. Nếu không an toàn, nên gọi thêm người giúp đỡ.

2.2 Nếu an toàn, tiếp cận nạn nhân, đánh giá, và sơ cứu nếu cần.

3. Tuân thủ quy trình sơ cấp cứu – DRS.ABCD.

4. Nên sơ cứu cho đến khi nhân viên cấp cứu đến hoặc có người hỗ trợ

5. Không di chuyển nạn nhân trừ khi thật sự cần thiết

6. Hỗ trợ nhân viên cấp cứu bằng cách cung cấp thông tin.

Dạy trẻ em:

  • Ghi nhớ tên, địa chỉ và số điện thoại của Ba, Mẹ, người thân.
  • Nhận biết nguy hiểm và biết giữ an toàn.
  • Biết gọi hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp.
  • Biết mô tả tình hình và địa điểm.
Scroll to Top