Mục tiêu – Vai trò và Lợi ích học sơ cấp cứu

Sơ cấp cứu là những chăm sóc y khoa cơ bản ngay tức thì mà bạn dành cho người bị bệnh hay bị chấn thương trước khi nhân viên y tế đến đảm nhận.

MỤC TIÊU CỦA SƠ CẤP CỨU

Bảo vệ sự sống

Ngừa diễn tiến xấu đi

Cải thiện phục hồi

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI SƠ CẤP CỨU​

1. Nhận biết có tình huống khẩn cấp

2. Đảm bảo hiện trường xung quanh an toàn cho bản thân và nạn nhân

3. Gọi giúp đỡ

4. Cung cấp chăm sóc cơ bản đến khi nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp đến và đảm nhận.

LỢI ÍCH KHI HỌC SƠ CẤP CỨU

Biết giữ an toàn cho chính mình

Bình tĩnh và xử lý các tình huống tai nạn

Nâng cao ý thức giúp đỡ mọi người xung quanh

Nâng cao kỹ năng giao tiếp, xử lý và làm chủ tình huống

Scroll to Top