Rửa tay

1. Làm ướt 2 tay

2. Lấy xà bông

3. Chà 2 lòng bàn tay vào nhau

4. Chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay kia

5. Chà mặt ngoài các ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia

6. Chà ngón tay cái

7. Chà xoay tròn các đầu ngón tay vào lòng bàn tay kia

8. Rửa sạch dưới vòi nước chảy

9. Làm khô tay

Scroll to Top